Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Logische functies > Self
 
Self
Doel 
Geeft als resultaat de inhoud van het object waarin de berekening is gedefinieerd.
Opmaak 
Self
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst, getal, datum, tijd of tijdstempel
Afkomstig van 
FileMaker Pro 9.0
Beschrijving 
De functie Self biedt een manier om in berekeningen te verwijzen naar de inhoud van het object waaraan het is gekoppeld zonder dat expliciet naar het object moet worden verwezen. Met Self kunt u één berekeningsformule maken die op verschillende objecten kan worden toegepast.
De functie Self kan alleen worden gebruikt in voorwaardelijke opmaak, knopinfo, tekst van plaatsvervangers en berekeningen voor velddefinities (inclusief berekeningen met automatisch invoer en bevestigingsberekeningen).
Voorbeelden 
Met deze voorbeeldformule kunt u in het venster voor voorwaardelijke opmaak van een object tekstopmaak instellen wanneer het getal dat in het veld wordt ingevoerd groter is dan 10.
Intern > 10 geeft als resultaat 1 (Waar) wanneer de functie wordt toegepast op een lay-outveldobject waarvan de waarde groter is dan 10.
Gebruik het volgende voorbeeld in de knopinfoberekening van een lay-outobject om andere knopinfotekst weer te geven afhankelijk van het gegeven of er al dan niet een waarde kleiner dan 0 was ingevoerd.
If (self < 0 ; "Waarde is minder dan nul" ; "Waarde is nul of meer")
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules
Voorwaardelijke opmaak voor lay-outobjecten opgeven