Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > JSONListKeys
 
JSONListKeys
Doel 
Geeft een lijst met objectnamen (sleutels) of array-indexen in JSON-gegevens voor een element dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad.
Opmaak 
JSONListKeys (json ; SleutelOfIndexOfPad)
Parameters 
json - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-object of een array bevat.
SleutelOfIndexOfPad - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-objectnaam (sleutel), een array-index of een pad opgeeft. Raadpleeg Werken met de JSON-functies.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 16.0
Opmerkingen 
Elke waarde die als resultaat wordt gegeven, behalve de laatste, eindigt met een terugloopteken.
Deze functie wordt niet ondersteund in runtime-oplossingen en geeft als resultaat "?".
Voorbeeld 1 
Haalt de namen van alle objecten in de root van het JSON-object op.
JSONListKeys("{ \"a\" : 11, \"b\" : 22, \"c\" : 33}", "") geeft als resultaat a¶b¶c.
Voorbeeld 2 
Haalt uit de Voorbeeld van JSON-gegevens van de $$JSON-variabele de indexen van alle elementen in de array in het "product"-object.
JSONListKeys ($$JSON ; "bakkerij.product") geeft als resultaat 0¶1¶2.
Voorbeeld 3 
Haalt uit de Voorbeeld van JSON-gegevens van de $$JSON-variabele de sleutels van alle elementen in het eerste "product"-object in de array op.
JSONListKeys ($$JSON ; "bakkerij.product[0]") geeft als resultaat category¶id¶name¶price¶special¶stock.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules
Werken met de JSON-functies