Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Getalfuncties
 
Getalfuncties
Getalfuncties worden gebruikt om numerieke gegevens te bewerken.
Klik op een functienaam voor meer informatie.
 
Deze functie
Geeft dit als resultaat
De absolute waarde van een getal.
Een getal naar boven afgerond tot op het eerste geheel getal.
Het aantal manieren waarop op unieke wijze items van aantalKeuzes uit een reeks van Grootte kunnen worden gekozen.
De volgende laagste geheel-getalwaarde nadat een getal door deler is gedeeld.
De waarde van de constante e tot de macht van een getal.
De factor van een getal die stopt bij 1 of bij het optionele aantalFactoren.
Een getal naar beneden afgerond tot op het eerste geheel getal.
Het 'geheel getal'-gedeelte van een onafgerond getal.
De logaritme (grondtal 2) van een getal.
De natuurlijke logaritme (grondtal e) van een getal.
De gewone logaritme (grondtal 10) van een getal.
De rest nadat een getal is gedeeld door een deler.
Een getal tussen 0 en 1, inclusief 0 maar exclusief 1.
Een getal afgerond tot op de opgegeven precisie (het aantal decimalen).
Elke rekenkundige functie met een precisie van 16 tot 400 cijfers achter de komma.
-1 wanneer een getal negatief is, 0 wanneer het nul is en 1 wanneer het positief is.
De vierkantswortel van een getal.
Een getal afgekapt tot op het opgegeven aantal decimalen.
Verwante onderwerpen 
Functies
Formules