Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Ontwerpfuncties > FieldNames
 
FieldNames
Doel 
Geeft als resultaat een lijst met de namen van alle velden voor lay-outnaam in bestandsnaam.
Opmaak 
FieldNames (bestandsnaam;layoutnaam)
Parameters 
bestandsnaam - de naam van een geopend databasebestand (lokaal of extern).
layoutnaam - de naam van een lay-out of tabel in het opgegeven databasebestand.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Vermelde items worden van elkaar gescheiden door teruglooptekens.
Gerelateerde velden worden weergegeven in de opmaak tabelnaam::veldnaam.
Opmerkingen 
Als FieldNames als resultaat een vraagteken (?)of de naam van slechts één veld geeft, gaat u naar het dialoogvenster Berekening opgeven en controleert u of het Uitkomsttype is ingesteld op tekst. Maak tevens het veld in de lay-out groter zodat meer veldnamen kunnen worden weergegeven.
Voorbeelden 
FieldNames ("Klanten" ; "") geeft als resultaat een lijst met alle velden in de standaardtabel van het databasebestand Klanten.
FieldNames ("Klanten" ; "Gegevensinvoer") geeft als resultaat een lijst met alle velden, met inbegrip van gerelateerde velden, in het databasebestand Klanten die in de lay-out Gegevensinvoer voorkomen.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules