Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > GetAsText
 
GetAsText
Doel 
Geeft als resultaat gegevens als veldtype tekst.
Opmaak 
GetAsText (gegevens)
Parameters 
gegevens - een getal-, datum-, tijd- of tijdstempeluitdrukking of een veld met een getal, datum, tijd, tijdstempel of container.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Gebruik met formules die tekst of tekstfuncties bevatten. De als resultaat gegeven gegevens kunnen van het veldtype getal, datum, tijd, tijdstempel of container zijn.
Voor een containerveld geeft GetAsText als resultaat informatie over een extern pad, tekst (wanneer de container tekst bevat die niet in een geldig pad resulteert) of een vraagteken (?) als de containergegevens in de database zijn ingesloten. Voor containergegevens die extern worden opgeslagen worden gegevens als resultaat gegeven in de opmaak zoals in het volgende voorbeeld:
GetAsText (Container) geeft als resultaat
remote:cat.jpg
size:320,240
JPEG:Images/Animals/cat.jpg
Voorbeelden 
GetAsText (45) geeft als resultaat 45.
"U bent " & GetAsText (DagenOverTijd) & " dagen te laat." geeft als resultaat U bent 3 dagen te laat. wanneer de waarde van DagenOverTijd 3 is.
"FJ" & GetAsText (FiscaalJaar) geeft als resultaat FJ98 als het getalveld FiscaalJaar de waarde 98 bevat.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules