Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( LayoutNaam )
 
Get ( LayoutNaam )
Doel 
Geeft als resultaat de naam van de lay-out die momenteel wordt weergegeven.
Opmaak 
Get (LayoutNaam)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Als in het huidige bestand meerdere vensters zijn geopend, kan elk venster zijn eigen waarde voor een lay-outnaam hebben, maar worden alleen de resultaten voor het venster op de voorgrond gegeven.
Opmerkingen 
U kunt de Get ( LayoutNummer ) functie gebruiken in plaats van Get (LayoutNaam) als er meerdere lay-outs met dezelfde naam zijn.
Voorbeelden 
Geeft als resultaat Productenlijst wanneer de lay-out Productenlijst is weergegeven.
Geeft als resultaat Klantfactuur wanneer de lay-out Klantfactuur is weergegeven.
Voor een voorbeeldscript raadpleegt u Script op Server uitvoeren scriptstap.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules