Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Logische functies > IsValid
 
IsValid
Doel 
Geeft als resultaat 0 (onwaar) als de gegevens ongeldig zijn; in het andere geval is het resultaat 1 (waar).
Opmaak 
IsValid (veld)
Parameters 
veld - een veldnaam
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Geeft als resultaat 0 (Onwaar) als:
Een veld bevat een ongeldige waarde vanwege een niet-overeenkomend veldtype (bijvoorbeeld tekst in een datumveld).
FileMaker Pro kan de gerelateerde tabel waarin het veld waarnaar wordt verwezen, is gedefinieerd, (tijdelijk of permanent) niet vinden.
Er is een veld uit een gerelateerde tabel verwijderd, waardoor de verwijzingen naar dat veld in de brontabel ongeldig zijn.
Anders is het resultaat 1 (de gegevens zijn geldig).
Opmerkingen 
IsValid controleert niet de opties voor de validatie van velden die zijn gedefinieerd in het dialoogvenster Database beheren. Definieer opties voor de validatie van velden om ervoor te zorgen dat gegevens juist worden ingevoerd in velden tijdens het invoeren en importeren van gegevens. Raadpleeg Veldbevestiging definiëren.
Voorbeelden 
IsValid (Datumveld) geeft als resultaat 0 wanneer het veld Datumveld gegevens bevat die geen datum zijn (als bijvoorbeeld tekst in het veld is geïmporteerd).
IsValid(Bedrag) geeft als resultaat 0 wanneer het getalveld Bedrag alleen tekst bevat.
IsValid(tabel::veld) geeft als resultaat 0 wanneer de gerelateerde tabel is hernoemd en de relatie niet is bijgewerkt met de nieuwe bestandsnaam.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules