Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstopmaakfuncties > TextSize
 
TextSize
Doel 
Wijzigt de lettergrootte van de opgegeven tekst in GrootteLettertype.
Opmaak 
TextSize (tekst ; GrootteLettertype)
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of een tekst- of nummerveld
GrootteLettertype - een lettergrootte, uitgedrukt als een geheel getal.
Resulterend gegevenstype 
tekst, getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
De lettergrootte wordt aangegeven in punten (72 punten per inch). Tekstopmaakopties gaan verloren als het gegevenstype dat als resultaat wordt gegeven iets anders dan Tekst of Getal is.
Voorbeelden 
TextSize ("Gebeitst" ; 18) geeft als resultaat het woord Gebeitst in de lettergrootte 18 punt.
TextSize ("Gebeitst" ; 24) geeft als resultaat het woord Gebeitst in de lettergrootte 24 punt.
TextSize (TextFont (TextColor (MijnTabel::MijnTekst ; RGB (0 ; 125 ; 125)); "Courier") ; 12) geeft als resultaat de tekst in MijnTabel::MijnTekst opgemaakt als 12-punts groene tekst met het lettertype Courier.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules