Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > JSONSetElement
 
JSONSetElement
Doel 
Voegt een element in JSON-gegevens, dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad, toe of wijzigt het.
Opmaak 
JSONSetElement (json ; SleutelOfIndexOfPad ; waarde ; type)
Parameters 
json - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-object of een array bevat.
SleutelOfIndexOfPad - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-objectnaam (sleutel), een array-index of een pad opgeeft. Raadpleeg Werken met de JSON-functies.
waarde - een uitdrukking of een veld dat een getal, tekst of JSON-gegevens bevat.
type - een waarde dat het in te stellen type gegevens opgeeft (zie hieronder).
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 16.0
Beschrijving 
Deze functie geeft als resultaat json met waarde ingesteld op het opgegeven SleutelOfIndexOfPad. Als de json-parameter leeg is (""), voegt deze functie waarde toe aam een JSON-object (tussen accolades { }), tenzij het eerste deel van de parameter SleutelOfIndexOfPad begint met een het teken "[". In dat geval voegt deze functie waarde toe aan een JSON-array (tussen vierkante haakjes [ ]).
Voor de parameter type gebruikt u een van de volgende waarden om het type gegevens in de parameter waarde op te geven.
 
type
waarde is
JSONString
Tekenreeks (" ")
JSONNumber
Getal
JSONObject
Object ( { } )
JSONArray
Array ( [ ] )
JSONBoolean
Logische waarde
JSONNull
Null
JSONRaw
Te bepalen door de JSON-parser
Voor JSONBoolean, als waarde true (in kleine letters) is, wordt het behandeld als waar. Anders wordt bepaald of waarde true of false is op dezelfde manier als de parameter test in de If functie.
In het geval van JSONRaw wordt waarde verwerkt door de JSON-parser. Als waarde geldige JSON-gegevens is, wordt het geparseerde resultaat gebruikt in de gegeven waarde van deze functie. Anders wordt waarde als een JSON-tekenreeks gebruikt.
U kunt meerdere elementen instellen door een extra reeks parameters (SleutelOfIndexOfPad, waarde en type) tussen vierkante haakjes [ ] voor elk element op te geven. De volgende syntaxis stelt N elementen tegelijk in:
JSONSetElement (json ;
   [SleutelOfIndexOfPad1 ; waarde1 ; type1] ;
   [SleutelOfIndexOfPad2 ; waarde2 ; type2] ;
   ...
   [SleutelOfIndexOfPadN ; waardeN ; typeN]
)
Opmerkingen 
Deze functie wordt niet ondersteund in runtime-oplossingen en geeft als resultaat "?".
Voorbeeld 1 
Voegt een sleutel en de waarde ervan toe aan de root van een JSON-object.
JSONSetElement ("{ \"a\" : 11}" ; "b" ; 22,23 ; JSONNumber) geeft als resultaat {"a":11,"b":22,23}.
Voorbeeld 2 
Voegt een JSON-object als een element van een ander JSON-object toe. Als de $$JSON-variabele is ingesteld op
{
"a" : {
"id" : 12,
"lnk" : 34
}
}
dan geeft
JSONFormatElements (
   JSONSetElement ($$JSON ; "b" ; "{ \"id\" : 14, \"lnk\" : 73} " ;
      JSONObject
   )
)
als resultaat
{
"a" :
{
"id" : 12,
"lnk" : 34
},
"b" :
{
"id" : 14,
"koppeling" : 73
}
}
Voorbeeld 3 
Wijzigt in de Voorbeeld van JSON-gegevens van de $$JSON-variabele de waarden van de sleutels "speciaal" en "voorraad" in het eerste "product"-element in de array.
JSONFormatElements (
   JSONSetElement ($$JSON ;
   ["bakkerij.product[0].speciaal" ; 0 ; JSONBoolean] ;
   ["bakkerij.product[0].voorraad" ; 0 ; JSONNumber]
   )
)
geeft als resultaat dezelfde gegevens als in $$JSON maar met het eerste element van de "product"-array gewijzigd in
{
"categorie" : "Broden",
"id" : "FB1",
"naam" : "Donuts",
"prijs" : 1,99,
"speciaal" : false,
"voorraad" : 0
}
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules
Werken met de JSON-functies