Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( GevondenTelling )
 
Get ( GevondenTelling )
Doel 
Geeft als resultaat het aantal records in de huidige gevonden reeks.
Opmaak 
Get (GevondenTelling)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Als in het huidige databasebestand meerdere vensters geopend zijn, kan elk venster zijn eigen waarde voor een gevonden telling hebben, maar worden alleen de resultaten voor het voorgrondvenster gegeven.
Als u de context voor de huidige berekening opgeeft, wordt deze functie geëvalueerd op basis van die context. Anders wordt deze functie geëvalueerd op basis van de context van het huidige venster.
Voorbeelden 
Geeft als resultaat 7 als de huidige gevonden reeks zeven records bevat. Voor voorbeeldscripts raadpleegt u If scriptstap.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules