Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( LayoutToegang )
 
Get ( LayoutToegang )
Doel 
Geeft als resultaat een getal op basis van de toegangsprivileges voor records die beschikbaar zijn via de huidige lay-out.
Opmaak 
Get (LayoutToegang)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
U wijst de toegangsprivileges toe in het dialoogvenster 'Privileges voor eigen lay-out.
Geeft als resultaat:
0 als de privileges voor eigen lay-out van de privilegeset van een account geen toegang verlenen tot Records via deze lay-out.
1 als de privileges voor eigen lay-out van de privilegeset van een account alleen-weergeventoegang verlenen tot Records via deze lay-out. Als de database wordt geopend met alleen-lezen toegang, geeft FileMaker Pro als resultaat 1, zelfs als de lay-out toegangsprivileges voor lezen/schrijven heeft.
2 als de privileges voor eigen lay-out van de privilegeset van een account wijzigbaar-toegang verlenen tot Records via deze lay-out.
Opmerkingen 
Get (LayoutToegang) geeft als resultaat informatie over toegangsprivileges voor records die alleen voor de huidige lay-out zijn gedefinieerd. Het negeert de huidige toegangsprivileges voor records voor alle andere lay-outs. Als u de toegang via een lay-out volledig wilt controleren, kunt u eventueel de resultaten van Get (LayoutToegang) en de Get ( RecordToegang ) functie gebruiken.
Zie Lay-outprivileges bewerken voor meer informatie over het beperken van de toegang via lay-outs.
Voorbeelden 
Geeft als resultaat 1 wanneer de lay-out alleen-lezentoegang tot records geeft.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules