Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( LijstDocumentenpad )
 
Get ( LijstDocumentenpad )
Doel 
Geeft als resultaat een lijst met alle bestanden en mappen in de map Documenten die als resultaat is gegeven door de functie Get (Documentpad).
Opmaak 
Get (LijstDocumentenpad)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 10.0
Beschrijving 
In de lijst wordt elke padnaam in de map Documenten weergegeven, van elkaar gescheiden met een regeleinde. De naamgeving van de bestanden en mappen is in overeenstemming met de naamgevingsconventies van FileMaker Pro.
Gebruik Get (LijstDocumentenpad) met de Records importeren scriptstap en de Records exporteren scriptstap om te bepalen of er een bestand in de map Documenten is voordat u met de scriptstap Bestand openen het bestand opent. Get (LijstDocumentenpad) zorgt ervoor dat meerdere scripts veilig kunnen lezen van en schrijven naar dezelfde FileMaker Pro-database.
Opmerkingen 
In FileMaker WebDirect en Custom Web Publishing wordt deze functie niet ondersteund en wordt een lege tekenreeks als resultaat gegeven.
Voorbeelden 
Geeft voor FileMaker Server de volgende padnamen als resultaat:
In Windows:
/C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/lastmonthsales.xlsx
/C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/forecastsales.xlsx
/C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/SAP
/C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/SAP/sap001.txt
/C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/SAP/sap002.txt
In macOS:
/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Documents/lastmonthsales.xlsx
/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Documents/forecastsales.xlsx
/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Documents/SAP
/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Documents/SAP/sap001.txt
/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Documents/SAP/sap002.txt
Elk deel van het pad kan verschillen van deze voorbeelden omdat het pad geen specifiek patroon volgt.
Voor een voorbeeldscript raadpleegt u Records exporteren scriptstap.
Verwante onderwerpen 
Formules
Functies
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Get ( Documentpad )