Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( ProgrammaArchitectuur )
 
Get ( ProgrammaArchitectuur )
Doel 
Geeft als resultaat de huidige ProgrammaArchitectuur.
Opmaak 
Get (ProgrammaArchitectuur)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
Tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 14.0
Beschrijving 
Geeft als resultaat:
i386 voor de 32-bits versie van FileMaker Pro
x86_64 voor de 64-bits versie van FileMaker Pro, FileMaker Server, FileMaker WebDirect en Custom Web Publishing
arm7 voor FileMaker Go uitgevoerd op een apparaat dat is gebaseerd op ARMv7.
arm7s voor FileMaker Go uitgevoerd op een apparaat dat is gebaseerd op ARMv7s.
arm64 voor FileMaker Go uitgevoerd op een apparaat dat is gebaseerd op 64-bits ARM.
Voorbeeld 1 
Detecteert de ProgrammaArchitectuur en installeert vervolgens de gepaste versie van een plug-in.
If [Get (ProgrammaArchitectuur) = "i386"]
Plug-inbestand installeren [Plug-ins::32-bits]
Else If [Get (ProgrammaArchitectuur) = "x86_64"]
Plug-inbestand installeren [Plug-ins::64-bits]
End If
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules