Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > GetAsTimestamp
 
GetAsTimestamp
Doel 
Geeft als resultaat tekst als veldtype tijdstempel.
Opmaak 
GetAsTimestamp (tekst)
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of een tekst-, getal-, datum- of tijdveld.
Resulterend gegevenstype 
tijdstempel
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
Gebruik met formules die tijdstempels bevatten. Tekstreeksen moeten in de vorm van een datum zijn opgemaakt, gevolgd door een tijd. Een getal wordt beschouwd als het aantal seconden sinds 01-01-0001. Elke dag telt 86400 seconden.
Voorbeelden 
GetAsTimestamp ("5-4-2019 4:05:06") geeft als resultaat 5-4-2019 4:05:06 AM.
GetAsTimestamp (50000) geeft als resultaat 01-01-0001 1:53:20 PM.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules
Tijdstempelvelden