Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Ontwerpfuncties > FieldIDs
 
FieldIDs
Doel 
Geeft als resultaat een lijst met alle veld-ID's in bestandsnaam en lay-outnaam.
Opmaak 
FieldIDs (bestandsnaam;layoutnaam)
Parameters 
bestandsnaam - de naam van een geopend databasebestand (lokaal of extern).
layoutnaam - de naam van een lay-out of tabel in het opgegeven databasebestand.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Vermelde items worden van elkaar gescheiden door teruglooptekens.
Gerelateerde velden leveren IDTabel::IDGerelateerdVeld als resultaat op.
Bijvoorbeeld 12::4, waarin 12 het ID-nummer van de tabel en 4 het ID-nummer van het gerelateerde veld is.
Voorbeelden 
FieldIDs ("Klanten" ; "") geeft als resultaat de ID-nummers van alle unieke velden in de standaardtabel Klanten.
FieldIDs ("Klanten" ; "Lay-out 5") geeft als resultaat de ID-nummers van alle unieke velden (inclusief de gerelateerde velden), in Lay-out 5 in Klanten.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules