Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( InhoudActiefVeld )
 
Get ( InhoudActiefVeld )
Doel 
Geeft als resultaat de inhoud van het veld dat de focus heeft.
Opmaak 
Get (InhoudActiefVeld)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst, getal, datum, tijd, tijdstempel, container
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Als een herhalend veld actief is, geeft deze functie de inhoud van de actieve herhaling als resultaat. Het resultaattype van het actieve veld hangt af van het gegevenstype van het actieve veld en het resultaattype dat aan de berekeningfunctie Get (InhoudActiefVeld) is toegewezen.
Voorbeelden 
Deze functie geeft als resultaat Winkel van Sinkel wanneer het veld Naam de focus heeft en dat veld de gegevens "Winkel van Sinkel" bevat.
Dit type berekening komt het meest tot zijn recht bij gebruik in een script wanneer u gegevens in verschillende velden wilt onderzoeken tijdens de uitvoering van het script.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules