Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > FilterValues
 
FilterValues
Doel 
Geeft als resultaat een tekst die alleen de waarden bevat die in FilterWaarden zijn opgegeven, in de volgorde waarin ze oorspronkelijk in tekst zijn ingevoerd.
Opmaak 
FilterValues (tekst ; FilterWaarden)
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld
FilterWaarden - waarden die u in de opgegeven tekst wilt behouden.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
Als FilterWaarden geen waarden bevat, is het resultaat een lege tekenreeks.
Waarden zijn tekstitems, gescheiden door Returns. Een waarde kan leeg zijn of één teken, een woord, zin of alinea zijn. Wanneer u op Enter of Return drukt, begint u met de aanmaak van een nieuwe waarde. De laatste waarde wordt herkend met of zonder een Return.
Wanneer de parameter tekst of FilterWaarden een letterlijke tekenreeks is, moet u tussen elk item in de tekenreeks een alinea-einde (¶) plaatsen. Als u een terugloopteken wilt invoegen, klikt u op de knop in het dialoogvenster Berekening opgeven.
De functie FilterValues maakt geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.
Elke resultaatwaarde eindigt met een Return, zodat lijsten gemakkelijk kunnen worden samengevoegd.
Voorbeelden 
FilterValues ("Gebeitst¶Beuken¶Bankstel" ; "Gebeitst¶Beuken") geeft als resultaat
Gebeitst
Beuken
FilterValues (ValueListItems ("Database" ; "Grootten") ; "Medium¶Klein") geeft als resultaat
Klein
Medium
wanneer een databasebestand met de naam Database een invoerlijst heeft die Klein¶Medium¶Groot bevat.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules