Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( ScriptResultaat )
 
Get ( ScriptResultaat )
Doel 
Geeft als resultaat het scriptresultaat van een uitgevoerd subscript.
Opmaak 
Get (ScriptResultaat)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst, getal, datum, tijd, tijdstempel, container
Afkomstig van 
FileMaker Pro 8.0
Beschrijving 
Gebruik deze functie als onderdeel van een berekening die wordt geëvalueerd binnen een script. Als een subscript geen resultaat geeft, is de inhoud van het scriptresultaat leeg of de waarde van het resultaat van een eerder subscript. Om de waarde van het resultaat van een subscript te controleren, gebruikt u de Script afsluiten scriptstap in het subscript en geeft u een resultaat op.
Voorbeelden 
In het volgende voorbeeld geeft het script Klanten zoeken als resultaat de uitkomsten van een zoekopdracht wanneer het vanuit het script Rapporten opstellen wordt aangeroepen. Het script Klanten zoeken gebruikt het optionele scriptresultaat van de scriptstap Script afsluiten. Het script 'Rapporten opstellen' gebruikt daarna Get (ScriptResultaat) om te bepalen welke andere scriptstappen moeten worden uitgevoerd op basis van het verkregen resultaat die in Get (ScriptResultaat) zijn opgeslagen.
Klanten zoeken
Foutafvanging instellen [Aan]
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
Nieuwe record/nieuw verzoek
Script afsluiten [Tekstresultaat: Get (GevondenTelling) < 10]
Rapporten opstellen
Script uitvoeren [Klanten zoeken]
If [Get (ScriptResultaat) = 0]
Aangepast dialoogvenster tonen ["U hebt al 10 records gemaakt."]
End If
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules