Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Ontwerpfuncties > FieldRepetitions
 
FieldRepetitions
Doel 
Geeft als resultaat het aantal en de richting van de herhalingen van een herhalend veld zoals opgemaakt in een lay-out.
Opmaak 
FieldRepetitions (bestandsnaam;layoutnaam;veldnaam)
Parameters 
bestandsnaam - de naam van een geopend databasebestand (lokaal of extern).
layoutnaam - de naam van een lay-out in het opgegeven bestand.
veldnaam - de naam van een veld in de opgegeven lay-out.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Deze functie geeft als resultaat het aantal herhalingen van een herhalend veld zoals het momenteel is opgemaakt in een lay-out, en de richting van de veldherhalingen (horizontaal of verticaal).
Het aantal herhalingen van veldnaam in de huidige opmaak verschilt mogelijk van het aantal herhalingen wanneer het veld is gedefinieerd. Als veldnaam geen herhalend veld is, geeft het 1 verticaal als resultaat.
Voorbeelden 
FieldRepetitions ("Klanten" ; "Gegevensinvoer" ; "Telefoon op het werk") geeft als resultaat 3 verticaal als resultaat als het veld 'Telefoon op het werk' als een herhalend veld met vijf herhalingen is gedefinieerd, maar zo is opgemaakt dat in verticale richting slechts drie herhalingen worden weergegeven in de lay-out Gegevensinvoer.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules