Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Ontwerpfuncties
 
Ontwerpfuncties
Ontwerpfuncties geven als resultaat informatie over de structuur van geopende databasebestanden. U kunt bijvoorbeeld de namen van alle lay-outs of velden in een geopend databasebestand vaststellen.
Dit zijn de parameters voor de ontwerpfunctie:
bestandsnamen als "Klant" of letterlijke tekst als "Jeroen"
een lay-out zoals layoutnaam
andere functies zoals Left (tekst;getal)
Opmerkingen 
FileMaker Pro beperkt de informatie die een ontwerpfunctie als resultaat geeft op basis van de privilegeset die geldig is wanneer de functie een databasebestand evalueert. Zie Privilegesets maken en bewerken voor meer informatie over het verlenen van toegang tot databasebestanden.
Voor de parameter bestandsnaam:
De ontwerpfuncties geven resultaten voor het eerste bestand met de opgegeven bestandsnaam dat wordt geopend.
Als u een bestandsnaam opgeeft die een punt bevat, moet u de bestandsextensie in de parameter opnemen. Anders kunnen functies het punt in de bestandsnaam beschouwen als het begin van de bestandsextensie, wat tot onverwachte resultaten kan leiden.
Als u geen bestandsnaam opgeeft (""), geven functies resultaten voor het huidige bestand.
Klik op een functienaam voor meer informatie.
 
Deze functie
Geeft dit als resultaat
Een lijst met de namen van alle geopende bestanden op de computer.
De locatie van elke veldbegrenzing (in punten) en de veldrotatie (in graden).
De opmerking bij het opgegeven veld.
Een lijst met alle veld-ID's in bestandsnaam en lay-outnaam.
Een lijst met de namen van alle velden voor lay-outnaam in bestandsnaam.
Het aantal en de richting van de herhalingen van een herhalend veld zoals opgemaakt in een lay-out.
De veldopmaak die op veldnaam is toegepast in lay-outnaam in bestandsnaam.
Informatie over veldnaam.
Het volgende volgnummer van veldnaam in bestandsnaam.
Een lijst met alle lay-out-ID's in bestandsnaam.
Een lijst met de namen van alle lay-outs in bestandsnaam.
Een lijst met de namen van alle benoemde objecten voor lay-outnaam in bestandsnaam.
Een lijst met vier waarden voor elke relatie die rechtstreeks aan tabelnaam is gerelateerd.
Een lijst met alle script-ID's in bestandsnaam.
Een lijst met de namen van alle scripts in bestandsnaam.
Een lijst met alle tabel-ID's in bestandsnaam.
Een lijst met alle tabelvermeldingen in de relatiegrafiek voor bestandsnaam.
Een lijst met alle invoerlijst-ID's in bestandsnaam.
Een lijst met de waarden in een invoerlijst.
Een lijst met de namen van alle invoerlijsten in bestandsnaam.
Een lijst van de namen van vensters die op dat ogenblik zijn geopend.
Verwante onderwerpen 
Functies
Formules