Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Logische functies > Case
 
Case
Doel 
Geeft als resultaat één van de vele mogelijke resultaten op basis van een reeks tests.
Opmaak 
Case(test1;resultaat1[;test2;resultaat2;standaardresultaat]...)
Parameters 
test - een tekst- of een getaluitdrukking
resultaat - het resultaat dat overeenkomt met de uitdrukking
Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.
Resulterend gegevenstype 
tekst, getal, datum, tijd, tijdstempel, container
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Case evalueert een reeks testuitdrukkingen na elkaar. Wanneer een uitdrukking wordt gevonden die Waar is, wordt de waarde die in resultaat voor die uitdrukking is opgegeven, als resultaat gegeven.
U kunt aan het einde van de lijst met parameters een standaardresultaat opnemen. Als geen van de geëvalueerde uitdrukkingen Waar als resultaat oplevert, geeft de functie Case als resultaat de waarde die voor standaardresultaat is opgegeven. Als geen standaardresultaat is opgegeven, geeft Case een leeg resultaat.
Voorbeelden 
Case (Score >= 90 ; "Uitstekend" ; Score > 50 ; "Voldoende" ; "Kan beter") geeft Uitstekend weer wanneer de score 90 of hoger is, Voldoende wanneer de score tussen 50 en 90 ligt en Kan beter voor elke andere score.
Case (Verzendmethode="Truck" ; 2 ; Verzendmethode="Vliegtuig" ; 10) geeft als resultaat 2, wanneer het veld Verzendmethode de waarde Truck bevat en geeft als resultaat 10 wanneer het veld Verzendmethode de waarde Vliegtuig bevat.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules