Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( SysteemNICadres )
 
Get ( SysteemNICadres )
Doel 
Geeft als resultaat de hardwareadressen van alle NIC-kaarten (Network Interface Controller) die zijn aangesloten op de computer.
Opmaak 
Get (SysteemNICadres)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
Waarden in de lijst die als resultaat wordt gegeven door deze functie zijn van elkaar gescheiden met een terugloopteken. Het adres bestaat uit 6 bytes die als een hexadecimale waarde worden weergegeven, gescheiden door dubbele punten.
Opmerkingen 
In FileMaker WebDirect wordt deze functie niet ondersteund en wordt een lege tekenreeks als resultaat gegeven.
In FileMaker Go is deze functie geen betrouwbare methode om het adres van een iOS-apparaat te verkrijgen. Voor de identificatie van een iOS-apparaat gebruikt u Get ( PersistentID ) functie. Voor meer informatie raadpleegt u de FileMaker Knowledge Base.
Voorbeelden 
Geeft bijvoorbeeld als resultaat 00:07:34:4e:c2:0d.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules