Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > GetAsNumber
 
GetAsNumber
Doel 
Geeft als resultaat alleen de getallen in tekst als veldtype getal.
Opmaak 
GetAsNumber (tekst)
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of tekst veld waarin getallen worden gebruikt.
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Gebruik met formules die getallen of numerieke functies bevatten. Deze functie geeft uit text alle niet-numerieke tekens, voorloopnullen en nullen na de komma. Als de tekst nul numerieke tekens bevat, wordt een lege tekenreeks als resultaat gegeven.
U kunt deze functie ook gebruiken om een datum om te zetten in het aantal dagen. Het getal dat als resultaat wordt gegeven is het aantal dagen sinds 1-1-0001.
Voorbeelden 
GetAsNumber ("FJ20") geeft als resultaat 20.
GetAsNumber ("€1.254,50") geeft als resultaat 1254,5.
GetAsNumber ("2 + 2") geeft als resultaat 22.
GetAsNumber (Serienummer) geeft als resultaat 35684 wanneer de waarde van Serienummer TKV35FRG6HH84 is.
GetAsNumber (Geboortedatum) geeft als resultaat 737342, wanneer het veld Geboortedatum 10-10-2019 bevat.
GetAsNumber (wachtwoordcode) geeft als resultaat een lege tekenreeks als het veld Wachtwoordcode QTjPLeRMaCV bevat.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules