Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Datumfuncties > Date
 
Date
Doel 
Geeft als resultaat de kalenderdatum voor maand, dag en jaar.
Opmaak 
Date (maand;dag;jaar)
Parameters 
maand - de maand van het jaar (een getal van 1 of 2 cijfers; zie opmerking).
dag - de dag van de maand (een getal van 1 of 2 cijfers; zie opmerking).
jaar - het jaar (vier cijfers tussen 0001 en 4000. Bijvoorbeeld 2019 maar niet 19).
Belangrijk  Om er zeker van te zijn dat de functie Date correct wordt geïnterpreteerd, is de volgorde van de parameters altijd maand, dag, jaar, ongeacht de ingestelde datumopmaken in FileMaker Pro of het besturingssysteem.
Resulterend gegevenstype 
datum
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
De opmaak van het resultaat hangt af van de datumopmaak die is gebruikt bij de aanmaak van de database. In de Verenigde Staten wordt meestal de opmaak MM-DD-JJJJ gebruikt. U kunt de datumopmaak wijzigen in uw besturingssysteem.
U kunt de datumopmaak ook aanpassen door in de lay-outmodus een andere datumopmaak toe te wijzen aan het veld. Als u de opmaak op deze manier wijzigt, is dit alleen van invloed op de weergave van gegevens en niet op de manier waarop ze worden opgeslagen.
Belangrijk  U kunt voor jaartallen het beste altijd vier cijfers gebruiken, om verwarring te voorkomen. Raadpleeg Datums met jaartallen van twee cijfers invoeren voor meer informatie over de manier waarop FileMaker Pro datums met jaartallen van twee cijfers verwerkt.
Opmerkingen 
Als u voor een maand een getal boven de 12 opgeeft of als u voor een dag een getal opgeeft dat hoger is dan het aantal dagen in de maand, telt FileMaker Pro de extra dagen of maanden op bij het resultaat. Voor de datumfunctie mag als parameter ook een nul en een negatief getal worden gebruikt. Decimale getallen worden afgekapt tot gehele getallen.
Voorbeelden 
Date (10 ; 10 ; 2019) geeft als resultaat 10-10-2019.
Date (13 ; 1 ; 2019) geeft als resultaat 1-1-2020 (één maand na 1 december 2019).
Date (6 ; 0 ; 2019) geeft als resultaat 31-5-2019 (één dag voor 1 juni 2019).
Date (6 ; -2 ; 2019) geeft als resultaat 29-5-2019 (drie dagen voor 1 juni 2019).
Date (7 ; 12 ; 2019) - Date (7 ; 2 ; 2019) geeft als resultaat 10.
"Betalen vóór: " & Date (Month (Verkoopdatum) + 1 ; Day (Verkoopdatum) ; Year (Verkoopdatum)) geeft als resultaat Betalen vóór: gevolgd door een waarde die één maand later valt dan die van de Verkoopdatum.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules