Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Herhaalfuncties > GetRepetition
 
GetRepetition
Doel 
Geeft als resultaat de inhoud van het herhalende veld opgegeven door een getal.
Opmaak 
GetRepetition (herhalend veld;getal)
Parameters 
herhalend veld - elk herhalend veld dat, of een uitdrukking die, een verwijzing naar een herhalend veld als resultaat geeft
Getal - het nummer van de veldherhaling
Resulterend gegevenstype 
tekst, getal, datum, tijd, tijdstempel, container
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Voorbeelden 
Aanbieding is een veld dat zodanig is gedefinieerd dat het met tien waarden wordt herhaald en de waarden 2500, 1200 en 1500 bevat.
GetRepetition (Aanbiedingen;2) geeft als resultaat 1200.
GetRepetition (if (IsEmpty (Aanbiedingen) waar, Aanbiedingen, Kortingen) ; 2) geeft als resultaat 1200.
GetRepetition (Aanbiedingen;5) geeft niets als resultaat.
Opmerkingen 
U kunt ook de inhoud van een bepaalde herhaling in een herhalend veld vinden met behulp van haakjes [ ] als matrixoperatoren. Voorbeeld: Aanbiedingen[2] geeft als resultaat 1200. Raadpleeg De inhoud van een herhaling in een herhalend veld ophalen.
Verwante onderwerpen 
Get ( NummerBerekeningHerhaling ) functie
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules