Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( StatusSamengebruik )
 
Get ( StatusSamengebruik )
Doel 
Geeft als resultaat een getal dat het niveau van het samengebruik voorstelt voor het bestand via FileMaker netwerk.
Opmaak 
Get (StatusSamengebruik)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Geeft als resultaat:
0 wanneer samengebruik van het netwerk is uitgeschakeld.
1 wanneer samengebruik van het netwerk is ingeschakeld, u toegang hebt tot het databasebestand vanaf de hostcomputer en alle gebruikers of een specifieke groep gebruikers (op basis van hun privilegeset) netwerktoegang tot het databasebestand hebben.
2 wanneer samengebruik van het netwerk is ingeschakeld, u toegang hebt tot het databasebestand vanaf de clientcomputer en alle gebruikers of een specifieke groep gebruikers (op basis van hun privilegeset) netwerktoegang tot het databasebestand hebben.
Opmerkingen 
Als de huidige berekening is opgeslagen en u geeft de context ervoor op, dan wordt deze functie geëvalueerd op basis van die context. Anders wordt deze functie geëvalueerd op basis van de context van het huidige venster.
Voorbeelden 
Geeft als resultaat 0 wanneer andere gebruikers geen toegang hebben.
Voor een voorbeeldscript raadpleegt u Samengebruik instellen scriptstap.
Verwante onderwerpen 
Bestanden delen in een netwerk
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules