Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > Filter
 
Filter
Doel 
Geeft uit tekst als resultaat alleen die tekens die in filterTekst zijn opgegeven, in de volgorde waarin ze oorspronkelijk in tekst zijn ingevoerd.
Opmaak 
Filter (tekst;filterTekst)
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld
filterTekst - de tekens die in de opgegeven tekst behouden moeten blijven.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
Als filterTekst geen tekens bevat, is het resultaat een lege tekenreeks. De functie Filter maakt een onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.
Voorbeelden 
Filter ("(020)222-4466" ; "0123456789") geeft als resultaat 0202224466.
Filter ("AaBb" ; "AB") geeft als resultaat AB.
In het volgende voorbeeld wordt alle tekst uit de opgegeven gegevens verwijderd en worden de resterende getallen daarna opgemaakt in de voorkeuropmaak voor telefoonnummers:
Let (telefoon = filter (hetVeld ; "0123456789") ; "(" & Left (telefoon;3) & ")" & Middle (telefoon ; 4 ; 3) & "-" & Middle (telefoon ; 7 ; 4))
Als hetVeld Werk: 020.222.4466 bevat, geeft deze berekening als resultaat (020)222-4466.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules