Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > Position
 
Position
Doel 
Geeft als resultaat de beginpositie van de opgegeven vermelding van zoekreeks in tekst.
Opmaak 
Position (tekst;zoekreeks;begin;item)
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.
zoekreeks - een tekstuitdrukking die, of een tekstveld dat, de reeks tekens die u zoekt, voorstelt.
begin - een numerieke uitdrukking of een veld dat een getal bevat; geeft het aantal tekens vanaf het begin van de tekstreeks waar u met zoeken wilt beginnen. Een beginwaarde van 1 of minder start de zoekopdracht vanaf het eerste teken van de tekenreeks.
item - een numerieke uitdrukking die, of een veld dat een getal bevat dat, het specifieke item voorstelt van de tekstreeks die u wilt zoeken. De scan begint bij de beginwaarde en, als item positief is, gaat de scan verder naar het einde van de tekenreeks; als item negatief is, gaat de scan verder naar het begin van de tekenreeks. Nul is een ongeldige waarde voor item en geeft als resultaat nul.
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Bij deze functie wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Als zoekreeks niet in de tekst voorkomt of als het opgegeven item er niet in voorkomt, is het resultaat nul.
Voorbeelden 
Position ("Mississippi" ; "iss" ; 1 ; 1) geeft als resultaat 2.
Position ("Mississippi" ; "iss" ; 1 ; 2) geeft als resultaat 5.
Position ("Mississippi" ; "iss" ; 3 ; 1) geeft als resultaat 5.
Left (Naam ; Position (Naam ; " " ; 1 ; 1)1) geeft als resultaat Willem wanneer Naam een tekstveld is en de naam Willem Smits bevat.
Right (Naam ; Length (Naam) - Position (Naam ; " " ; Length (Naam) ; 1)) geeft als resultaat Smits.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules