Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstopmaakfuncties > TextFont
 
TextFont
Doel 
Wijzigt het lettertype van tekst in de opgegeven NaamLettertype.
Opmaak 
TextFont (tekst;NaamLettertype)
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.
TeVerwijderenLettertype - een naam van een lettertype, uitgedrukt als tekst.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
De spelling van lettertypenamen moet correct zijn. Tekstopmaakopties gaan verloren als het veldtype dat als resultaat wordt gegeven iets anders Tekst is.
Voorbeelden 
TextFont ("Gebeitst" ; "Courier") geeft als resultaat het woord Gebeitst weer in het lettertype Courier.
TextFont ("Gebeitst" ; "Arial") geeft als resultaat het woord Gebeitst weer in het lettertype Arial.
TextSize (TextFont (TextColor (MijnTabel::MijnTekst ; RGB (0 ; 125 ; 125)); "Courier") ; 12) geeft als resultaat de tekst in MijnTabel::MijnTekst opgemaakt als 12-punts groene tekst met het lettertype Courier.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules