Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( VensterRichting )
 
Get ( VensterRichting )
Doel 
Geeft als resultaat een waarde die de richting voorstelt van het venster waarop het script wordt uitgevoerd.
Opmaak 
Get (VensterRichting)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 13.0
Beschrijving 
Alleen in FileMaker Pro en FileMaker Go geeft deze functie als resultaat:
-2 voor liggend - links
-1 voor liggend - rechts
0 voor vierkant (alleen bij FileMaker Pro en FileMaker WebDirect)
1 voor staand
2 voor staand omgekeerd
Opmerkingen 
Het venster waarop het script wordt uitgevoerd is niet noodzakelijk het venster op de voorgrond.
Voorbeelden 
Als het venster waarop het actieve script wordt uitgevoerd zich in staande richting bevindt, geeft Get (VensterRichting) 1 als resultaat.
U hebt het berekeningveld Richting dat Get (VensterRichting) gebruikt om een waarde als resultaat te geven zoals hierboven wordt weergegeven. U hebt een ander berekeningveld dat verwijst naar het veld Richting en de If functie gebruikt. Dit geeft Staand als resultaat wanneer het veld Richting een waarde als resultaat geeft die groter is dan 0 en Liggend wanneer het veld Richting een waarde geeft die kleiner is dan 0.
If (Richting > 0 ; "Staand" ; "Liggend")
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules