Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > Furigana
 
Furigana
Doel 
Converteert Japanse tekst naar hiragana, katakana of Romeinse tekst.
Opmaak 
Furigana (tekst{;optie})
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.
optie - 1 tot en met 5, afhankelijk van hoe u tekst wilt converteren
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 14.0
Beschrijving 
Japanse tekst bestaat uit Kana- (Hiragana en Katakana) en Kanji-tekens. Kanji-tekens hebben meerdere opmaken en de Unicode-volgorde van deze tekens is willekeurig. Als u bijgevolg Kanji-tekens op een betekenisvolle manier wilt sorteren, moet u sorteren op de Kana-opmaak (fonetisch lettergreepschrift) voor elk teken.
De parameter optie bepaalt of Furigana de opgegeven tekst converteert naar hiragana, katakana of Romeinse tekst (Romaji).
 
Optie
Converteert tekst naar
1
Hiragana
2
Volledige breedte katakana
3
Volledige breedte Romeins (romaji)
4
Halve breedte katakana
5
Halve breedte Romeins (romaji)
Als optie niet is opgegeven of een andere waarde dan 1 tot en met 5, geeft Furigana als resultaat de opgegeven tekst in hiragana.
Voorbeeld 1 
Converteert de opgegeven tekst naar hiragana.
Furigana ("Japanse kanji-tekens, uit te spreken als "tokyoto"") geeft als resultaat Japanse tekst in hiragana-schrift, uit te spreken als "tokyoto".
Voorbeeld 2 
Converteert de opgegeven tekst naar Romeinse tekst.
Furigana ("Japanse kanji-tekens, uit te spreken als "tokyoto"" ; 5) geeft als resultaat toukyouto.
Verwante onderwerpen 
Furigana-opties instellen
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules