Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( KeuzeLaatsteBericht )
 
Get ( KeuzeLaatsteBericht )
Doel 
Geeft als resultaat een getal dat overeenkomt met de knop waarop is geklikt in een waarschuwingsbericht dat door de scriptstap 'Aangepast dialoogvenster tonen' is weergegeven.
Opmaak 
Get (KeuzeLaatsteBericht)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Geeft als resultaat:
1 voor de eerste knop (standaard de knop OK)
2 voor de tweede knop (standaard de knop Annuleren)
3 voor de derde knop
Voorbeeld 1 
Voor een voorbeeldscript raadpleegt u Aangepast dialoogvenster tonen scriptstap.
Verwante onderwerpen 
Aangepast dialoogvenster tonen scriptstap
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules