Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tijdfuncties > Minute
 
Minute
Doel 
Geeft als resultaat een getal dat het minutengedeelte (0-59) van een opgegeven tijd voorstelt.
Opmaak 
Minute (tijd)
Parameters 
tijd - een tijdwaarde of een veld van het type Tijd
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Opmerkingen 
Als er geen minuutwaarde is opgegeven, wordt 0 als resultaat gegeven.
Voorbeelden 
Minute ("12:15:23") geeft als resultaat 15.
Hour (Duur) + (Minute (Duur) / 60) geeft als resultaat 2,5 wanneer het tijdveld Duur de waarde 2:30:15 bevat.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules