Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( ScriptParameter )
 
Get ( ScriptParameter )
Doel 
Geeft als resultaat de scriptparameter die aan het huidige script is doorgegeven.
Opmaak 
Get (ScriptParameter)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
Gebruik deze functie als onderdeel van een berekening die wordt geëvalueerd binnen een script.
Scriptparameters kunnen in een script worden doorgegeven via een knop, een scriptactivering of een ander script. Raadpleeg de Script uitvoeren scriptstap.
Voorbeeld 1 
Wist de inhoud van het opgegeven veld in de scriptparameter en gaat naar dat veld als u de naam van het veldobject wijzigt in de veldnaam (raadpleeg Objecten benoemen). Dit script kan worden gekoppeld aan meerdere knoppen die elk naar een ander veld verwijzen om zo de inhoud van meerdere velden te wissen.
Veld op naam instellen [Get (ScriptParameter) ; ""]
Ga naar object [Objectnaam: Get (ScriptParameter)]
Voorbeeld 2 
Gebruikt het veld Facturen::Klantnaam als de parameter. Facturen voor de huidige klant verschijnen als resultaat in een nieuw venster met de lay-out Factuurrapport.
Hoofdscript: Facturen huidige klant
Overeenkomende records zoeken [Vervangen; Facturen::Klantnummer]
#Roept het hierna gedefinieerde subscript Facturen klant weergeven aan
Script uitvoeren ["Facturen klant weergeven"; Parameter: Facturen::Naam klant]
Subscript: Facturen klant weergeven
Nieuw venster [Naam: "Klant: " & Get (ScriptParameter); Stijl: Document]
Ga naar lay-out ["Factuurrapport"]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules
Voorbeelden van Script uitvoeren en scriptparameters