Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Ontwerpfuncties > FieldType
 
FieldType
Doel 
Geeft als resultaat informatie over veldnaam.
Opmaak 
FieldType(bestandsnaam;veldnaam)
Parameters 
bestandsnaam - de naam van een geopend databasebestand (lokaal of extern).
veldnaam - de naam van een veld in het opgegeven databasebestand.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
De veldnaam moet de opmaak tabelnaam::veldnaam hebben om een veld uit een andere tabel dan de huidige tabel te kunnen opgeven. Het resultaat is een reeks van vier waarden, gescheiden door spaties:
De eerste waarde is Standard, StoredCalc, Summary, UnstoredCalc, External(Secure), External(Open) of Global.
Het veldtype van een functieresultaat kan tekst, getal, datum, tijd, tijdstempel of container zijn.
De derde waarde is Indexed of Unindexed.
De vierde waarde is het maximumaantal herhalingen dat voor het veld is gedefinieerd (als het veld niet als een herhalend veld is gedefinieerd, is deze waarde 1).
Voorbeelden 
FieldType ("Klanten" ; "Telefoonnummer") geeft als resultaat Standard Text Unindexed 3, wanneer, in het databasebestand Klanten, het veld Telefoonnummer is gedefinieerd als een tekstveld dat maximaal driemaal wordt herhaald en de opslagopties ongewijzigd blijven. (De meeste velden worden geïndexeerd wanneer u in dat veld een zoekopdracht uitvoert.)
FieldType ("Klanten" ; "Huidige balans") geeft als resultaat StoredCalc Number Indexed 1, wanneer, in het databasebestand Klanten, het veld Huidige balans is gedefinieerd als een opgeslagen, numeriek berekeningveld dat is geïndexeerd.
FieldType ("Klanten" ; "Huidige datum") geeft als resultaat Global Date Unindexed 1, wanneer, in het databasebestand Klanten, het veld Huidige datum is gedefinieerd als een globaalveld van het type datum. Globaalvelden worden nooit geïndexeerd.
FieldType ("Klanten" ; "Overzicht") geeft als resultaat External(Secure) Container Unindexed 1 wanneer, in het databasebestand Klanten, het veld Overzicht is gedefinieerd als een containerveld waarin externe gegevens worden opgeslagen met veilige opslag. Containervelden kunnen niet worden geïndexeerd.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules