Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Ontwerpfuncties > TableIDs
 
TableIDs
Doel 
Geeft als resultaat een lijst met alle tabel-ID's in bestandsnaam.
Opmaak 
TableIDs (bestandsnaam)
Parameters 
bestandsnaam - de naam van een geopend databasebestand (lokaal of extern).
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Elke waarde is uniek en identificeert een tabelvermelding. Het ID staat ook los van wanneer u elke tabelvermelding maakt: de eerste tabelvermelding kan de kleinste, gemiddelde of grootste waarde hebben.
Vermelde items worden van elkaar gescheiden door teruglooptekens.
Voorbeelden 
TableIDs ("Universiteitsdatabase") geeft als resultaat
1065089
1065090
Voor het databasebestand Universiteitsdatabase als twee tabelvermeldingen voor het bestand zijn gedefinieerd.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules