Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Datumfuncties > MonthNameJ
 
MonthNameJ
Doel 
Geeft als resultaat de Japanse naam van de maand voor een datum.
Opmaak 
MonthNameJ (datum)
Parameters 
datum - elke willekeurige kalenderdatum
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Voorbeelden 
MonthNameJ ("6-6-2019") geeft als resultaat Japanse tekst voor de naam van de maand op vrijdag 6 juni 2014.
Belangrijk  U kunt voor jaartallen het beste altijd vier cijfers gebruiken, om verwarring te voorkomen. Raadpleeg Datums met jaartallen van twee cijfers invoeren voor meer informatie over de manier waarop FileMaker Pro datums met jaartallen van twee cijfers verwerkt.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules