Een oplossing maken > Werken met formules en functies > Formules
 
Formules
Met formules voert u specifieke handelingen uit op een of meer waarden in een databasebestand, die één resultaat opleveren.
Met formules kunt u het volgende definiëren:
een berekeningveld. Raadpleeg Berekeningvelden definiëren.
een berekende waarde voor automatische invoer in een veld. Raadpleeg Automatische gegevensinvoer definiëren.
een berekening die de waarde waar of onwaar als resultaat geeft voor de bevestiging van gegevens. Raadpleeg Veldbevestiging definiëren.
een berekende waarde die kan worden gebruikt om de waarden in een veld te vervangen (met de opdracht Veldinhoud vervangen in het menu Records of een scriptstap). Raadpleeg De inhoud van een veld vervangen.
berekeningen in bepaalde FileMaker-scriptstappen, zoals de scriptstappen If, Exit Loop If, Veld instellen, Berekend resultaat invoegen en Veldinhoud vervangen. Raadpleeg Taken automatiseren met scripts.
Formules kunnen bevatten:
constanten - getallen, tekst of datum- of tijdwaarden die niet veranderen.
operatoren - symbolen die aangeven hoe twee of meer waarden moeten worden gecombineerd of vergeleken.
functies - vooraf gedefinieerde formules waaraan een naam is toegewezen. Met functies worden specifieke berekeningen uitgevoerd die voor elke herhaling één specifieke waarde als resultaat geven.
veldverwijzingen - velden in dezelfde tabel of een gerelateerde tabel. Een gerelateerd veld waarnaar in een berekening wordt verwezen, heeft de volgende syntaxis: tabelnaam::gerelateerd veld. Raadpleeg Werken met gerelateerde tabellen.
Voorbeelden
Formules kunnen op veel plaatsen in FileMaker Pro worden gebruikt. Hier vindt u enkele voorbeelden:
Geeft als resultaat de voor- en achternaam, gescheiden door een spatie.
Voornaam & " " & Achternaam
Bijvoorbeeld: Jeroen Dijkstra.
Geeft als resultaat de waarde in het veld Subtotaal, vermenigvuldigd met 0,08:
Subtotaal * 0,08
Geeft als resultaat de voor- en achternaam, elk op een aparte regel:
Veld1 & ¶ & Veld2
Bijvoorbeeld:
Frits
Jane
Verwante onderwerpen 
Functies
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Operatoren gebruiken in formules
Tekstconstanten en speciale tekens in formules identificeren
Opmerkingen aan een formule toevoegen
Gereserveerde woorden of symbolen gebruiken voor een veld- of tabelnaam