Skapa en lösning > Arbeta med formler och funktioner > Om formler
 
Om formler
Formler utför bestämda åtgärder på ett eller flera värden i en databas och returnerar ett enda resultat.
Formler kan användas för att definiera följande:
Ett beräkningsfält. Mer information finns i Definiera beräkningsfält.
Ett beräknat värde för automatisk inmatning i ett fält. Mer information finns i Definiera automatisk inmatning av data.
En beräkning som utvärderas som sann eller falsk för datakontroll. Mer information finns i Definiera fältkontroll.
Ett beräknat värde som kan användas för att ersätta värdena i ett fält (med kommandot Ersätt fältinnehåll på menyn Poster eller ett scriptsteg). Mer information finns i Ersätta innehållet i ett fält.
Beräkningar i vissa FileMaker-scriptsteg, t.ex. scriptstegen If, Exit Loop If, Tilldela fält, Sätt in beräknat resultat och Ersätt fältinnehåll. Mer information finns i Automatisera uppgifter med scripts.
Formler kan innehålla följande:
Konstanter: tal-, text-, datum- eller tidsvärden som inte ändras.
Operatorer: symboler som anger hur två eller flera värden ska kombineras eller jämföras.
Funktioner: fördefinierade, namngivna formler som utför bestämda beräkningar och returnerar ett enda specifikt värde för varje repetition.
Fältreferenser: fält i samma tabell eller i en relaterad tabell. Ett relaterat fält som en beräkning refererar till har syntaxen tabellnamn::relaterat fält. Mer information finns i Arbeta med relaterade tabeller.
Exempel
Formler kan användas på många platser i FileMaker Pro. Här följer några exempel:
Returnerar förnamnet och efternamnet avgränsade med ett blanksteg:
Förnamn & " " & Efternamn
Exempel: Maria Karlsson.
Returnerar värdet i fältet Delsumma multiplicerat med 0,08.
Delsumma * 0,08
Returnerar förnamnet och efternamnet på varsin rad:
Fält1 & ¶ & Fält2
Exempel:
Fredrik
Johanna
Relaterade avsnitt 
Om funktioner
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Använda operatorer i formler
Identifiera textkonstanter och specialtecken i formler
Lägga till kommentarer i en formel
Använda ett reserverat ord eller en reserverad symbol i ett fält- eller tabellnamn