Nya funktioner i FileMaker Server 17
 

Nya funktioner i FileMaker Server 17

Ny design av användargränssnittet för FileMaker Server Admin Console

FileMaker Server Admin Console har fått en ny design med ett enklare och smidigare användargränssnitt som innehåller:

Sidan Dashboard, som inkluderar komponenter som tillhandahåller en systemöversikt för övervakning av delade databaser och anslutna klienter; volymstatusen för disken där FileMaker Server är installerat och en grafisk översikt av systemstatistiken. Se Systemöversikt, Volymstatus och Systemstatistik.

Sidan Databaser där du administrerar delade databaser och anslutna klienter på en enda sida. Se Administrera databaser och Administrera klienter.

Allmänna förbättringar

Förbättrade funktioner för säkerhetskopiering, inklusive automatisk daglig säkerhetskopiering och bevarade säkerhetskopior. Mer information finns i Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen.

Använd den säkra databasmappen för att hantera krypterade databaser. Mer information finns i Mappar för databaser och säkerhetskopior.

Meddelanden från FileMaker Server visas direkt på den dator där Admin Console körs. Mer information finns i Meddelandeinställningar.

Omfattande uppdateringar av FileMaker Data API.

Alla URL:er har uppdaterats för att tillhandahålla ett mer konsekvent REST API.

Använd REST API för att överföra data till containerfält.

Använd scriptparametrar för att köra FileMaker-script.

Använd parametern layout.response för att specificera resultatlayouten.

Använd parametern eds.auth för att komma åt data i externa FileMaker-tabeller som delas på samma FileMaker Server-driftsättning.

Mer information finns i FileMaker Guide för Data API.

Använd FileMaker Admin API för att tillhandahålla REST API-åtkomst för att hantera och administrera FileMaker Server. Mer information finns i FileMaker Admin API-referensfilerna i mappen Documentation:

Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Documentation

Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, \Program\FileMaker\FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: \Min_sökväg\FileMaker\FileMaker Server\Documentation\

macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Documentation

Ändrade och borttagna funktioner

Guiden Driftsättning krävs inte längre på huvuddatorn. Installationen är enklare. Se Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server.

Guiden Schemaläggning har ersatts av ett enklare användargränssnitt på flikarna Säkerhetskopieringar > Scheman för säkerhetskopiering och Konfiguration > Scriptscheman. Se Planera säkerhetskopiering av databaser och Planera administrationsuppgifter.

Användning av en standbyserver stöds inte längre.

Administratörsgrupper stöds inte längre.

Det går inte längre att ange filändelser för runtime-lösningar.

För Anpassad webbpublicering använder du CLI-kommandot fmsadmin set cwpconfig för att aktivera funktionerna. Se Vara värd för PHP-webbplatser och Vara värd för databaser för XML-frågor.

Sidan Teknologitest stöds inte längre. Mer information finns i Testa FileMaker Server.

Följande inställningar har tagits bort från Admin Console, men kan ställas in med CLI-kommandot fmsadmin set serverconfig. Mer information finns i Använda kommandoradsgränssnittet.

Dela bara lösenordsskyddade databaser.

Begränsa antalet FileMaker Pro-klientanslutningar

Maximalt antal filer att dela

Maximalt antal samtidiga scriptsessioner

RAM reserverat för databascache

Intervall för statistikinsamling

Intervall för progressiv säkerhetskopiering

Storleksbegränsning för loggfil

Relaterade avsnitt 

Om FileMaker Server