Administrera klienter
 

Administrera klienter

Fliken klienter på sidan Databaser visar användare – inklusive FileMaker Pro Advanced-, FileMaker Go-, FileMaker WebDirect- och FileMaker Data API-anslutningar – som för tillfället är anslutna till databaser som FileMaker Server är värd för.

Klientlistan visar även de FileMaker-scriptklienter som skapas när:

ett FileMaker-script (eller en scriptsekvens som innehåller ett FileMaker-script) körs som en schemalagd uppgift

scriptsteget Utför script på server används för att köra ett FileMaker-script

Klientinformation

 

Information

Beskrivning

Användarnamn

FileMaker-användarens namn eller information om klienten som beskrivet i “Get(Användarnamn)” i FileMaker Pro Advanced Hjälp.

Databaser (visas när Alla databaser är valt)

Antalet databaser som klienten använder. Håll pilpekaren över siffran för att se en lista med databaserna.

Kontonamn (visas när en enskild databas markeras)

Kontonamnet som används för åtkomst till databasen.

Värdnamn/IP-adress

Klientdatorns värdnamn eller IP-adress.

Inloggning

Tid sedan klienten loggade in.

Klient

Typ av klient:

Pro – FileMaker Pro Advanced- eller FileMaker Pro-klient

Go – FileMaker Go-klient

WebDirect – FileMaker WebDirect-klient

CWP – Custom Web Publishing-klient

Data API – FileMaker Data API-klient

FMSE – FileMaker-scriptmotorklient

XDBC – JDBC- eller ODBC-klientprogram

Tips  Om du håller pilpekaren över klientsträngen visas mer information om klienten.

Kommentarer 

Sök efter en specifik klient genom att ange en söksträng i sökrutan.

Du kan sortera klienterna efter användarnamn, klienttyp eller inloggning. Vill du vända sorteringsordningen väljer du samma sorteringsvärde igen.

Relaterade avsnitt 

Skicka meddelanden till FileMaker-klienter

Koppla från klienter från FileMaker Server

Tidsgränser för FileMaker-klientsessioner

Inställningar för webbpublicering