Kontrollera driftsättningens status > Systemöversikt
 

Systemöversikt

Området Systemöversikt i sidan Dashboard visar viktig information om FileMaker Server-driftsättningen.

 

Information

Beskrivning

Totalt antal anslutningar

Det totala antalet FileMaker Pro Advanced-, FileMaker Go- och FileMaker WebDirect-klienter som är anslutna till databaser som har din server som värd.

Mer information finns i Administrera klienter.

ODBC- och JDBC-anslutningar, FileMaker-scriptmotoranslutningar, FileMaker Data API-anslutningar och klienter för Anpassad webbpublicering ingår inte i detta totalvärde.

Samtidiga anslutningar

Det totala antalet klienter som är anslutna via en licens för samtidiga anslutningar, som kan inkludera FileMaker Pro Advanced-, FileMaker Go-, och FileMaker WebDirect-klienter.

Det övre värdet visar antalet anslutna klienter som räknas av mot den klientbegränsning som gäller för din licens. Det undre värdet visar det maximala antalet klientanslutningar enligt din licens.

Det här objektet visas bara om du använder en licens för samtidiga anslutningar.

Värdbaserade databaser

Antalet databaser som FileMaker Server är värd för. Det övre värdet visar antalet databaser som är öppna; det undre värdet visar det totala antalet databaser som finns i databasmapparna.

Mer information finns i Administrera databaser.

FileMaker Pro-anslutningar

Antalet anslutna FileMaker Pro Advanced- och FileMaker Pro-klienter som räknas av mot den klientbegränsning som gäller för din licens.

Mer information finns i FileMaker Pro Advanced-anslutningar.

FileMaker Go-anslutningar

Antalet anslutna FileMaker Go-klienter som räknas av mot den klientbegränsning som gäller för din licens.

FileMaker WebDirect-anslutningar

Antalet anslutna FileMaker WebDirect-klienter som räknas av mot den klientbegränsning som gäller för din licens.

Ytterligare anslutningar

Antalet anslutna FileMaker Pro Advanced-klienter som räknas av mot den klientbegränsning som gäller för din licens.

Mer information finns i Ytterligare anslutningar.

Servernamn

Namnet som tilldelats FileMaker Server-driftsättningen. Om du är serveradministratör kan du ändra namnet på fliken Konfiguration > Allmänna inställningar.

Mer information finns i Inställningar för serverinformation.

Serverns IP-adresser

IP-adresserna för datorn som kör FileMaker Server.

Serverversion

Versionen av FileMaker Server.

Giltighetstid för FileMaker Server-licens

Datum och tid då FileMaker Server-licensen går ut. Uppdatera licensen genom att klicka på Uppdatera licensen och gå till fliken Administration > FileMaker-licenser.

Mer information finns i Licensinställningar.

SSL-certifikat

Information om det SSL-certifikat som är installerat på servern. Klicka på Information och gå till fliken Konfiguration > SSL-certifikat där du kan importera ett SSL-certifikat och visa detaljerad information om det SSL-certifikat som är installerat.

Senaste säkerhetskopia

Datum och tid för den senaste säkerhetskopieringen av databaserna.

Mer information finns i Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen.

Årlig gräns för FileMaker Data API

Mängden data som överförts från värdbaserade databaser till klienter med FileMaker Data API.

Det övre värdet visar mängden data som överförts. Det undre värdet visar den årliga gränsen enligt din licens.

ODBC- och JDBC-anslutningar

Antalet klienter som är anslutna till dina värdbaserade databaser med ODBC-och JDBC-anslutningar.

Det övre värdet visar antalet klienter som är anslutna just nu. Det undre värdet visar anslutningsgränsen enligt din licens.

Mer information finns i Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server.

Anslutningar till FileMaker-scriptmotorn

Antalet scriptscheman eller Utför script på server-scripts som körs just nu.

Det övre värdet visar antalet scriptklienter som är anslutna just nu. Det undre värdet visar det högsta antalet tillåtna scriptklienter.

Mer information finns i Planera administrationsuppgifter.

Relaterade avsnitt 

Felsökning

Kontrollera driftsättningens status