Planera säkerhetskopiering av databaser
 

Planera säkerhetskopiering av databaser

Scheman för säkerhetskopiering gör att du kan säkerhetskopiera värbaserade databaser när du vill. Varje gång en schemalagd säkerhetskopiering körs kontrollerar FileMaker Server om de valda databaserna har ändrats sedan den senaste schemalagda säkerhetskopieringen. För varje schema skapar FileMaker Server en fullständig kopia av databaserna som har ändrats och skapar fasta länkar till de säkerhetskopierade databaserna som inte har ändrats för schemat.

Obs!  När du säkerhetskopierar en värdbaserad databas till en ReFS-volym (Windows Resilient File System) eller ett annat filsystem som inte stöder fasta länkar, tar det längre tid att skapa kopian eftersom FileMaker Server måste skapa en fullständig kopia av varje fil under säkerhetskopieringen.

För säkerhetskopieringsscheman kopierar FileMaker Server databaserna medan de är aktiva. Användarna kan fortsätta att göra ändringar i data. När kopian är klar görs en paus i databasdelningen och säkerhetskopian synkroniseras med den aktuella databasen, och därefter återupptas databasdelningen.

I säkerhetskopieringsschemat kan du ange det maximala antalet säkerhetskopior som ska sparas och om en kontroll av säkerhetskopian ska genomföras.

Säkerhetskopiorna av databaser sparas i den mapp som du anger i fliken Säkerhetskopieringar > Scheman för säkerhetskopiering. Det måste finnas gott om ledigt utrymme på disken där du lagrar dina värdbaserade filer och säkerhetskopior. Om utrymmet på disken tar slut medan en fil ändras eller om en databasfil uppnår storleksbegränsningen på 8 TB kommer filen att komprimeras. Det kan ta en stund att slutföra komprimeringen.

Om utrymmet på disken tar slut medan säkerhetskopiering pågår avbryts säkerhetskopieringen, säkerhetskopian raderas och FileMaker Server loggar ett fel i Event.log. Du kan undvika att diskutrymmet tar slut medan du säkerhetskopierar filer genom att välja en annan hårddisk som mål för säkerhetskopieringen, eller flytta slutförda säkerhetskopior till en lagringsplats offline.

FileMaker Server placerar uppgifter och filrelaterade kommandon från Admin Console och CLI i dessa separata köer:

Säkerhetskopiera, kontrollera och filrelaterade kommandon (till exempel öppna, stäng, pausa och fortsätt): Endast en uppgift eller ett kommando i taget körs från denna kö. De återstående uppgifterna eller kommandona skjuts upp tills pågående uppgift eller kommando har slutförts.

Skicka meddelande och kör scriptscheman (FileMaker-script och systemscriptfiler): Flera uppgifter kan köras på samma gång från denna kö.

FileMaker Server kör uppgifter från båda köerna på samma gång. Till exempel kan den första kön ha kommandona säkerhetskopiera och pausa. Den andra kön har ett scriptschema. FileMaker Server kör kommandot säkerhetskopiera och scriptschema samtidigt. Kommandot pausa körs inte förrän kommandot säkerhetskopiera har slutförts.

Relaterade avsnitt 

Skapa eller ändra ett säkerhetskopieringsschema

Visa loggfilsposter

Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar

Planera administrationsuppgifter

Spara och läsa in scheman