Vara värd för webbplatser > Vara värd för databaser för XML-frågor
 

Vara värd för databaser för XML-frågor

FileMaker anpassad webbpublicering med XML gör att du kan skicka förfrågningar till FileMaker Server och visa, modifiera eller manipulera resulterande data efter behov. Med en HTTP-förfrågan som innehåller rätt frågekommandon och -parametrar kan du hämta FileMaker-data som ett XML-dokument.

Så här gör du för att vara värd för en databas som använder anpassad webbpublicering med XML:

1. I FileMaker Pro Advanced öppnar du databasen och redigerar behörighetsuppsättningen för det konto som ska få åtkomst till databasen. Aktivera den utökade behörigheten Tillgång via XML-webbpublicering – endast FMS.

Obs!  Om din FileMaker-databaslösning använder mer än en FileMaker-databasfil måste alla databasfiler som nås med hjälp av XML ha den utökade behörigheten Tillgång via PHP-webbpublicering – Endast FMS aktiverad.

2. Använd CLI för att aktivera Anpassad webbpublicering med XML med följande kommando:

fmsadmin set cwpconfig enablexml=true

Mer information finns i Använda kommandoradsgränssnittet.

3. Kontrollera att Web Publishing Engine är aktiverat för huvuddatorn i Admin Console. Mer information finns i Inställningar för webbpublicering.

4. Förbereda databaser för anpassad webbpublicering Se FileMaker Server Guide för anpassad webbpublicering.

5. Överför databasen till FileMaker Server. Mer information finns i Överföra databasfiler med FileMaker Pro Advanced.

Obs!  Om mer än en FileMaker-databasfil används i din FileMaker-databaslösning måste alla databasfiler som nås via XML finnas på samma dator.

6. Skicka en HTTP- eller HTTPS-förfrågan i form av en URL-adress som anger XML-syntaxen i FileMaker, ett frågekommando och en eller fler FileMaker-frågeparametrar till Web Publishing Engine via ett HTML-formulär, en HREF-länk eller ett script i programmet eller på webbsidan. Du kan också skriva URL-adressen i en webbläsare.

Information om att ange en URL för XML-data finns i FileMaker Server Guide för anpassad webbpublicering.

Relaterade avsnitt 

Vara värd för webbplatser