Om FileMaker Server
 

Om FileMaker Server

FileMaker® Server är en dedicerad databasserver som öppnar FileMaker Pro Advanced-filer, gör dem tillgängliga för klienter i nätverket och publicerar FileMaker-data på webbsidor och till andra program.

FileMaker Server Admin Console

FileMaker Server Admin Console är ett webbaserat program där du kan konfigurera och administrera FileMaker Server, arbeta med, övervaka och dela data från värdbaserade databaser samt hantera anslutna klienter.

Du kan köra Admin Console på samma dator som FileMaker Server körs på och på i stort sett alla Windows- och macOS-datorer som har nätverksåtkomst till FileMaker Server. Mer information finns i Starta Admin Console.

Klienter som stöds

FileMaker Pro 15 Advanced, FileMaker Pro 15, FileMaker Pro 16 Advanced, FileMaker Pro 16 och FileMaker Pro 17 Advanced.

FileMaker Go 15, FileMaker Go 16 och FileMaker Go 17.

Webbanvändare som kommer åt data via FileMaker Server Web Publishing Engine med FileMaker WebDirect, Anpassad webbpublicering med PHP och Anpassad webbpublicering med XML.

Webbtjänster och webbapplikationer som använder FileMaker Data API för att komma åt data i värdbaserade lösningar.

FileMaker Open Database Connectivity (ODBC) och Java Database Connectivity (JDBC)-klienter som använder FileMaker klientdrivrutiner.

Relaterade avsnitt 

Nya funktioner i FileMaker Server 17