Meddelandeinställningar
 

Meddelandeinställningar

I Admin Console finns tre sätt att meddela serveradministratören: Admin Console-meddelanden, lokala meddelanden och e-postmeddelanden.

Visa Admin Console-meddelanden genom att klicka på Meddelandeikon i verktygsfältet nära kommandot Logga ut. När det finns Admin Console-meddelanden visas en siffra med en blå bakgrund i verktygsfältet.

Visa och ange meddelandeinställningar genom att klicka på fliken Konfiguration > Meddelanden.

 

För att

Gör så här

Aktivera lokala meddelanden

Ställ in Lokala meddelandenAktiverat.

Lokala meddelanden visas på den maskin där Admin Console körs. Lokala meddelanden visas även när Admin Console inte är i förgrunden.

Skicka e-postmeddelanden

Ställ in Skicka meddelanden via e-postAktiverat.

Konfigurera SMTP-inställningar för e-postservern

Avsändaradress: (Valfritt) Ange avsändarens e-postadress.

Svarsadress: (Valfritt) Ange den e-postadress användarna kan skicka ett svar till om de får ett fel- eller varningsmeddelande från FileMaker Server.

Till-adress: Ange mottagarens e-postadress.

SMTP-serveradress: Ange en IP-adress (t.ex. 127.1.1.1) eller ett värdnamn (t.ex. postoffice.emailserver.com).

Port: Det portnummer som krävs för att ansluta till SMTP-servern. Standardportnumret är 25.

Välj en typ av SMTP-autentisering eller låt Ingen vara vald:

Ingen: Som standard är Ingen markerad. Med Ingen kan klienter logga in anonymt. Vanligtvis rekommenderas anonym åtkomst endast för en intern SMTP-server som inte tar emot ingående e-post.

Klartext: Verifiering av vanlig text via LOGIN-funktionen.

CRAM-MD5: Challenge-Response Authentication Mechanism-Message Digest 5-autentisering för kryptering av lösenordet för SMTP-servern för e-post.

Om du valde Klartext eller CRAM-MD5 som SMTP-verifieringstyp:

Du kan markera Använd SSL (Secure Sockets Layer) om du vill använda SSL-datakryptering när FileMaker Server ansluter till SMTP-servern för e-post. Om du markerar det här alternativet ändras portnumret automatiskt till 465.

Om e-postservern kräver att kommandot STARTTLS används för SSL-anslutningar ska du markera Använd TLS (Transport Layer Security). Portnumret ändras automatiskt till 587.

Obs!  Kontakta e-postadministratören om du vill ta reda på om verifiering krävs och vilken typ som används.

Användare: Ange användarnamnet som krävs för inloggning till SMTP-servern.

Lösenord: Ange användarens lösenord.

Testa dina SMTP-inställningar

Klicka på Testa SMTP-inställningar. Ange en e-postadress i dialogrutan för att skicka ett testmeddelande.

Om testet misslyckas kontrollerar du dina SMTP-inställningar eller din e-postadress och följer instruktionerna i eventuella meddelanden du tar emot.

Spara dina SMTP-inställningar

Klicka på Spara SMTP-inställningar.