Kontrollera driftsättningens status > Volymstatus
 

Volymstatus

Området Volymstatus på sidan Dashboard visar en översikt av den volym där FileMaker Server är installerat.

 

Information

Beskrivning

% Använt diskutrymme

Använt diskutrymme i procent på den volym där FileMaker Server är installerat.

Återstående utrymme

Tillgängligt diskutrymme (i MB eller GB) på den volym där FileMaker Server är installerat.

Totalt använt utrymme

Använt diskutrymme (i GB) på den volym där FileMaker Server är installerat.

Det övre värdet är mängden använt diskutrymme. Det undre värdet är diskens storlek.

Standarddatabasmapp

Mängden utrymme som används för värdbaserade databaser i standarddatabasmappen. Det här värdet inkluderar alla mappar med containerdata om databasfilerna använder containerfält som lagrar objekt externt.

Säker databasmapp

Mängden utrymme som används för värdbaserade databaser i säker databasmapp. Det här värdet inkluderar mappen med containerdata om databasfilerna använder containerfält som lagrar objekt externt.

Mapp för säkerhetskopior

Mängden utrymme som används för säkerhetskopior av databaser i standardmappen för säkerhetskopior på volymen där FileMaker Server är installerat.

Obs!  Värdet inkluderar inte säkerhetskopior som placerats i andra mappar, t.ex. av ett säkerhetskopieringsschema. Om progressiva säkerhetskopieringar är aktiverade inkluderar det här värdet inte säkerhetskopior som finns i mappen för progressiva säkerhetskopior.

Annat använt utrymme

Utrymme som används på volymen där FileMaker Server är installerat men inte i en av mapparna som listas ovan.

Relaterade avsnitt 

Felsökning

Kontrollera driftsättningens status