Mappar för databaser och säkerhetskopior
 

Mappar för databaser och säkerhetskopior

Databasmappar

I FileMaker Server kan du dela databaser i följande mappar:

Standarddatabasmappen: Använd standarddatabasmappen för krypterade och okrypterade databasfiler. För att göra det enklare att hantera många filer har standarddatabasmappen stöd för att placera filer i undermappar, men bara i en nivå.

Platsen för standarddatabasmappen visas på fliken Konfiguration > Mappar. Den fullständiga sökvägen är:

Windows: filewin:/[enhet]:/Program/FileMaker/FileMaker Server/Data/Databases/

Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, /Program/FileMaker/FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: /Min_sökväg/Data/Databases/

macOS: filemac:/[enhetsnamn]/Bibliotek/FileMaker Server/Data/Databases/

Säker databasmapp: Använd den säkra databasmappen för krypterade filer. Den här mappen har inte stöd för att placera filer i undermappar. Innan du kopierar filer till den säkra databasmappen måste du:

kryptera filerna (se FileMaker Pro Advanced Hjälp)

kontrollera att gästkontot inte använder behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst

kontrollera att inga konton med Fullständig åtkomst har tomma lösenord

kontrollera att inga konton med Fullständig åtkomst har lösenord som lagras i databasen via alternativet Logga in med i dialogrutan Filtillval

Platsen för den säkra databasmappen visas på fliken Konfiguration > Mappar. Den fullständiga sökvägen är:

Windows: filewin:/[enhet]:/Program/FileMaker/FileMaker Server/Data/Secure/

Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, /Program/FileMaker/FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: /Min_sökväg/Data/Secure/

macOS: filemac:/[enhetsnamn]/Bibliotek/FileMaker Server/Data/Secure/

Extra databasmapp. Du kan använda den extra databasmappen för krypterade och okrypterade databasfiler. Den här mappen har stöd för databaser i undermappar, men bara i en undernivå.

Ange platsen för standarddatabasmappen i fliken Konfiguration > Mappar. Mer information finns i Konfigurera extra databasmapp.

Mappar för säkerhetskopior

I FileMaker Server kan du ange två mappar för säkerhetskopiering:

Standardmappen för säkerhetskopiering. Den här mappen används för dagliga automatiska säkerhetskopior och för säkerhetskopior på begäran när du klickar på Säkerhetskopiera nu på sidan Säkerhetskopieringar. När du skapar ett säkerhetskopieringsschema är standardmappen för säkerhetskopiering standardvärdet i fältet Säkerhetskopieringsmapp. Mer information finns i Konfigurera standardmappen för säkerhetskopiering.

Progressiv säkerhetskopieringsmapp. Den här mappen används när du aktiverar funktionen Progressiv säkerhetskopiering. Mer information finns i Konfigurera en mapp för progressiv säkerhetskopiering.

Relaterade avsnitt 

Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar

Tips för giltiga mappar