Testa FileMaker Server
 

Testa FileMaker Server

Du kan testa FileMaker Server-driftsättningen genom att öppna en värdbaserad databasfil med FileMaker Pro Advanced eller FileMaker WebDirect.

Testa med FileMaker WebDirect:

1. Öppna Admin Console och klicka på fliken Connectorer > Webbpublicering.

2. Kontrollera att Web Publishing Engine körs och att FileMaker WebDirect är aktiverat.

3. Vid FileMaker WebDirect klickar du på Öppna Startcenter.

4. I Startcenter väljer du FMServer_Sample.

Om appen FMServer_Sample öppnas så fungerar FileMaker Server-driftsättningen korrekt.

Testa med FileMaker Pro Advanced:

1. Öppna FileMaker Pro Advanced från en nätverksansluten dator som kan nå datorn där FileMaker Server är installerat.

2. I dialogrutan Värdar markerar du servern du vill testa och väljer FMServer_Sample.

Om FileMaker Pro Advanced öppnar den exempeldatabas som FileMaker Server är värd för fungerar databasservern och svarar på förfrågningar från FileMaker Pro Advanced-klienter.

Relaterade avsnitt 

Starta Admin Console