Administrera databaser
 

Administrera databaser

Sidan Databaser listar de databaser som FileMaker Server är värd för.

Om värdbaserade databaser

Om inställningen Öppna databaser som finns i databasmapparna automatiskt är aktiverad försöker FileMaker Server öppna FileMaker Pro Advanced-databaser i standarddatabasmappen, säker databasmapp och extra databasmapp när FileMaker Server startar. (Mer information finns i Startinställningar.) Standarddatabasmappen och den extra databasmappen har stöd för databaser i undermappar i en nivå. Mer information finns i Dela databaser.

Databasstatus

Ikonerna till vänster om ett databasnamn anger databasens status.

 

Ikon

Status

Ikon för statusen stängd

Databasfilen är Stängd

Menyknapp med nedåtpil

Databasfilen är Öppen

Menyknapp med nedåtpil

Databasfilen är Pausad

Menyknapp med nedåtpil

Databasfilen är i ett övergångsläge, som öppning, stängning eller verifiering

Ikon för databas i extra databasmapp

Databasfilen är okrypterad

Menyknapp med nedåtpil

Databasfilen finns i den säkra databasmappen

Menyknapp med nedåtpil

Databasfilen finns i den extra databasmappen

Databasåtgärder

Du utför en åtgärd på en databas genom att klicka på Ikon för statusen stängd och välja:

Öppna; se Öppna värdbaserade filer

Pausa; se Pausa och återuppta värdbaserade filer

Stäng; se Stänga värdbaserade filer

Hämta; se Hämta databasfiler

Ta bort; se Ta bort värdbaserade filer

Verifiera; se Verifiera värdbaserade filer

Rensa krypteringslösenord; se Rensa databasens krypteringslösenord

Kommentarer 

Sök efter en specifik databas i databaslistan genom att ange en söksträng i sökrutan.

Du kan sortera databaslistan efter filnamn, status, eller antalet klienter. Du kan vända på sorteringsordningen genom att välja samma sorteringsvärde igen.

Du får mer information om statusen för en databas genom att hålla pilpekaren över statusikonen.

Relaterade avsnitt 

Skicka meddelanden till klienter som är anslutna till en värdbaserad databas